دخترخارجی/سکسی/ میثم جعفری /بازاره عکس/ عکس /www.p30user.com

بریتنی


تعداد : عدد
قیمت : تومان
موضوع : دسته‌بندی نشده
برچسب ها :


۵ پاسخ برای “دخترخارجی/سکسی/ میثم جعفری /بازاره عکس/ عکس /www.p30user.com”

 1. توسط محمدمختاربشردوست در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۱ | پاسخ

  بیسارعالی است.

 2. توسط محمدمختاربشردوست در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۱ | پاسخ

  بسیارعالی است.

 3. توسط محمدمختاربشردوست در خرداد ۳, ۱۳۹۱ | پاسخ

  سلام دوستان عزیز سنگین باشد

 4. توسط mukhtarbashardost در مرداد ۳, ۱۳۹۱ | پاسخ

  ۱٫ محمدمختاربشردوست گفته است :
  دی ۲۵م, ۱۳۹۰

  محمدمختاربشردوست کلندیدمستقل شورای ولایت ولایت کابل در دوره سوم شعارمن وعده وعمل من یکیست شماره تماس ۰۷۷۵۰۸۰۹۸۸ ایمیل آدرسمحمدمختاربشردوست
  ۲٫ محمدمختاربشردوست گفته است :
  بهمن ۴م, ۱۳۹۰

  سلام به دوستان عزیز{بسم الله الرحمن الرحیم}
  محمدمختاربشردوست کاندیدمستقل شورای ولایتی ولایت کابل در دوره سوم شعارمن وعده وعمل من یکیست سخنان من ۱- کاردرعمل نه درگفتارخدمت مردم میراث فرهنگی ماست ۲- من بامردم هســتم چون مردم اند که مننم ۳- قانونیت امنیت عدالت درافغانستان ۴- رای به مختاربشردوست رای بـــــــه عدالت رای به آزادی اسلامی ۵- محمدمختاربشردوست خدمتگارمردم عــــــــــزیز افغانستان سکونت اصلی محمدمختاربشردوست ولایت کابل ولسوالی میربچه کوت منطقه بالاآب میباشد سکونت فعلی محمدمختاربشردوست ولایت کابل ناحیه یازدهم ساحه حصه اول خیرخانه میباشد
  Mukhtar.bashardost@yahoo.comشماره تماس{۰۷۷۵۰۸۰۹۸۸} ایمیل آدرس
  ۳٫ محمدمختاربشردوست گفته است :
  بهمن ۱۲م, ۱۳۹۰

  {بسم الله الرحمن الرحیم}
  محمدمختاربشردوست کاندیدمستقل شورای ولایتی ولایت کابل در دوره سوم شعارمن وعده وعمل من یکیست سخنان من ۱- کاردرعمل نه درگفتارخدمت مردم میراث فرهنگی ماست ۲- من بامردم هســتم چون مردم اند که مننم ۳- قانونیت امنیت عدالت درافغانستان ۴- رای به مختاربشردوست رای بـــــــه عدالت رای به آزادی اسلامی ۵- محمدمختاربشردوست خدمتگارمردم عــــــــــزیز افغانستان سکونت اصلی محمدمختاربشردوست ولایت کابل ولسوالی میربچه کوت منطقه بالاآب میباشد سکونت فعلی محمدمختاربشردوست ولایت کابل ناحیه یازدهم ساحه حصه اول خیرخانه میباشد
  Mukhtar.bashardost@yahoo.comشماره تماس{۰۷۷۵۰۸۰۹۸۸} ایمیل آدرس
  امنیت سـرتــــا سری – محوفقروبیکاری – ازبین بردن زورگویی
  وعـــــده وعـــمـــل مــــــن یــکــیســت
  ۱-آوردان امنیت بــه هرقیمت وازبین بـــردن ریشـه هــاوعــوامــل جـتــگ.
  ۲- مـحــاکــمــه وگــــم کــــردن ظـــالــمـــان و جـنــایـتــکــاران ازدولـــــت.
  ۳-ساختن وتربیه کوماندوخاص برای ازبین بردن دشمنان داخلی وخارجـی
  شماره هـــای تماس ۰۷۷۵۰۸۰۹۸۸ =۰۷۹۳۴۶۲۳۷۴
  ایمیل آدرسMukhtar.bashardost@yahoo.com
  داکتـرمحمـدمختاربشردوست
  کــانـدیـدمسـتقــل شــورای ولایتی ولایت کــابــل
  محمدمختاربشردوست خدمتگارمردم عزیزافغانستان

 5. توسط mukhtarbashardost در مرداد ۴, ۱۳۹۱ | پاسخ

  ۱٫ محمدمختاربشردوست گفته است :
  محمدمختاربشردوست کلندیدمستقل شورای ولایت ولایت کابل در دوره سوم شعارمن وعده وعمل من یکیست شماره تماس ۰۷۷۵۰۸۰۹۸۸ ایمیل آدرسمحمدمختاربشردوست
  ۲٫ محمدمختاربشردوست گفته است :
  سلام به دوستان عزیز{بسم الله الرحمن الرحیم}
  محمدمختاربشردوست کاندیدمستقل شورای ولایتی ولایت کابل در دوره سوم شعارمن وعده وعمل من یکیست سخنان من ۱- کاردرعمل نه درگفتارخدمت مردم میراث فرهنگی ماست ۲- من بامردم هســتم چون مردم اند که مننم ۳- قانونیت امنیت عدالت درافغانستان ۴- رای به مختاربشردوست رای بـــــــه عدالت رای به آزادی اسلامی ۵- محمدمختاربشردوست خدمتگارمردم عــــــــــزیز افغانستان سکونت اصلی محمدمختاربشردوست ولایت کابل ولسوالی میربچه کوت منطقه بالاآب میباشد سکونت فعلی محمدمختاربشردوست ولایت کابل ناحیه یازدهم ساحه حصه اول خیرخانه میباشد
  Mukhtar.bashardost@yahoo.comشماره تماس{۰۷۷۵۰۸۰۹۸۸} ایمیل آدرس
  ۳٫ محمدمختاربشردوست گفته است :
  {بسم الله الرحمن الرحیم}
  محمدمختاربشردوست کاندیدمستقل شورای ولایتی ولایت کابل در دوره سوم شعارمن وعده وعمل من یکیست سخنان من ۱- کاردرعمل نه درگفتارخدمت مردم میراث فرهنگی ماست ۲- من بامردم هســتم چون مردم اند که مننم ۳- قانونیت امنیت عدالت درافغانستان ۴- رای به مختاربشردوست رای بـــــــه عدالت رای به آزادی اسلامی ۵- محمدمختاربشردوست خدمتگارمردم عــــــــــزیز افغانستان سکونت اصلی محمدمختاربشردوست ولایت کابل ولسوالی میربچه کوت منطقه بالاآب میباشد سکونت فعلی محمدمختاربشردوست ولایت کابل ناحیه یازدهم ساحه حصه اول خیرخانه میباشد
  Mukhtar.bashardost@yahoo.comشماره تماس{۰۷۷۵۰۸۰۹۸۸} ایمیل آدرس
  امنیت سـرتــــا سری – محوفقروبیکاری – ازبین بردن زورگویی
  وعـــــده وعـــمـــل مــــــن یــکــیســت
  ۱-آوردان امنیت بــه هرقیمت وازبین بـــردن ریشـه هــاوعــوامــل جـتــگ.
  ۲- مـحــاکــمــه وگــــم کــــردن ظـــالــمـــان و جـنــایـتــکــاران ازدولـــــت.
  ۳-ساختن وتربیه کوماندوخاص برای ازبین بردن دشمنان داخلی وخارجـی
  شماره هـــای تماس ۰۷۷۵۰۸۰۹۸۸ =۰۷۹۳۴۶۲۳۷۴
  ایمیل آدرسMukhtar.bashardost@yahoo.com
  داکتـرمحمـدمختاربشردوست
  کــانـدیـدمسـتقــل شــورای ولایتی ولایت کــابــل
  محمدمختاربشردوست خدمتگارمردم عزیزافغانستان

ارسال نظر